Reglement

CATCH&RELEASE 

FANGEN&FREILASSEN

VERPLICHT - PFLICHT - MANDATORY

Schepnet - Kescher - Landing net


Tijdens het vissen is iedere hengelaar verplicht een geldige vergunning (jaar, week, dag) bij zich te dragen. Deze vergunning is uiteraard strikt persoonlijk. Op verzoek moet men de vergunning aan bevoegde personen ter inzage overhandigen. Bevoegde personen zijn politie, leden, bestuursleden en controleurs. Controleurs zijn in het bezit van een geldig legitimatiebewijs, getekend door voorzitter en secretaris. Bij een overtreding hebben zij het recht om de vergunning in te trekken waarna door het bestuur, i.o.m. de controleur, maatregelen tegen de betrokkene genomen kunnen worden.


Het is streng verboden handelingen te verrichten die schade veroorzaken aan de begroeiing, het visterrein, de gebouwen en andere eigendommen van de vereniging. Afval, etensresten, overtollig visvoer, enz. mag in geen geval in het water gedeponeerd worden, hiervoor zijn afvalemmers aanwezig. Afval in welke vorm dan ook mag niet op uw visplaats achterblijven.


Er mag gevist worden vanaf 1 uur voor zonsopgang tot 1 uur na zonsondergang. Nachtvissen is niet toegestaan tenzij het bestuur vooraf aan leden op aangekondigde nachten ontheffing heeft verleend.


Senioren mogen met 2 hengels vissen, junioren (tot 16 jaar) met 1 hengel. Drijvend vissen is niet toegestaan. U bent verplicht bij de hengel(s) te blijven. Bij het verlaten van de visplek dient men de hengel(s) uit het water te nemen en het aas van de haak te doen. Het gebruik van een leefnet is alleen toegestaan tijdens wedstrijden.


Gevangen vis dient altijd met zorg te worden behandeld en moet worden teruggezet (Catch & Release).


Tijdens het vissen is een schepnet en gedegen onthaakmateriaal verplicht. Het scheppen van niet gevangen vis is verboden. Het vissen met meer dan 1 onderlijn is verboden. Het vissen met meer dan een haak is verboden (uitgezonderd kunstaas). Bij karpervissen is het gebruik van een gevlochten lijn verboden (uitgezonderd de onderlijn).


Er mag niet gevist worden met “levend aas” (o.a. levende vissen, amfibieën, reptielen, vogels of zoogdieren). Het vissen met maden, wormen, muggenlarven e.d. is wel toegestaan (uitgezonderd gekleurde maden). Het graven naar wormen op het terrein is niet toegestaan.


Voeren tijdens het vissen of het aanleggen van voerplekken is nadrukkelijk verboden.

Open vuur en/of barbeque zijn verboden. Ook is het verboden aan de vijver tenten, bivvies of windschermen enz. te plaatsen. Alleen toegestaan is een paraplu of een paraplu met overwrap. Het bezorgen van overlast (muziek, hardlopen, schreeuwen, etc.) is verboden. Fietsen en bromfietsen mogen niet op het vispad komen of gestald worden. Honden moeten aangelijnd zijn.


Bij vermissing of beschadiging van aan hengelaars of bezoekers toebehorende goederen, evenals bij ongelukken of letsel, kan de vereniging niet aansprakelijk gesteld worden. Bij schade die ontstaat aan eigendommen die het visterrein omgeven, zullen tegen de betrokkene strenge maatregelen genomen worden.


De controleurs worden bij onenigheid onvoorwaardelijk in het gelijk gesteld door het bestuur. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.