AVG

Privacy-verklaring

HSV Vaals ‘68

Hengelsportvereniging Vaals ‘68 is gevestigd te Vaals en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40203405. Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking van het huishoudelijk reglement in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens Hengelsportvereniging Vaals '68 verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.


1. Gebruik van persoonsgegevens

1.1 Hengelsportvereniging Vaals '68 verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:

a) zich inschrijft / aanmeldt als lid van Hengelsportvereniging Vaals '68

b) een product of dienst afneemt bij Hengelsportvereniging Vaals '68 (zoals een abonnement op nieuwsbrieven, een bestelling doet of deelneemt aan cursussen, wedstrijden of evenementen e.d.);

c) contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op websites, telefonisch e.d.).


1.2 Hengelsportvereniging Vaals '68 verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:

a) voorletters, voornaam en naam;

b) geboortedatum;

c) adres;

d) e-mailadres;

e) telefoonnummers;

f) leeftijd;

g) geslacht;

h) jaar eerste lidmaatschap;

i) het eventuele lidmaatschap(snummer) van een hengelsportvereniging;

j) en voorts mogelijk relevante sportvisserijgegevens (zoals vrijwilligersfunctie(s) binnen de hengelsportorganisatie, hengelsportresultaten, fotomateriaal e.d.);


1.3 Hengelsportvereniging Vaals '68 kan deze gegevens gebruiken om:

a) het verstrekken van de gepersonaliseerde visdocumenten;

b) voorlichting (informatievoorziening);

c) onderzoek (ontwikkeling in de vereniging of hengelsport);

d) subsidie aanvraag;

e) handhaving en controle uit te voeren;

f) publicatie van media (foto, video) via internet (bijvoorbeeld de verenigingswebsite, Facebook e.d.) of enig ander media (bijvoorbeeld krant).


2. Informatie, wijziging en bezwaar

U kunt contact opnemen met Hengelsportvereniging Vaals '68 via

telefoonnummer 0031-(0)633428115 of per e-mail: info@hsv68.nl voor:

a) meer informatie over de wijze waarop Hengelsportvereniging Vaals '68 persoonsgegevens verwerkt;

b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

c) inzage in de persoonsgegevens die Hengelsportvereniging Vaals '68 met betrekking tot u verwerkt;

d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Hengelsportvereniging Vaals '68.


3. Beveiliging van uw gegevens

Hengelsportvereniging Vaals '68 zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

Hengelsportvereniging Vaals '68 treft adequate technische en organisatorische maatregelen om

uw gegevens te beveiligen.


4. Derden

4.1 Hengelsportvereniging Vaals '68 kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:

a) verwerkers van Hengelsportvereniging Vaals '68 (voor de uitvoering van de dienstverlening);

b) personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de Visserijwet 1963 en daarop gebaseerde regelgeving.

c) Instanties ten behoeve van subsidie regelingen (zoals Gemeente Vaals)


4.2 Hengelsportvereniging Vaals '68 verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1. tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of Hengelsportvereniging Vaals '68 daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.


5. Wijzigingen

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen. Deze privacy verklaring is te vinden op www.hsv68.nl.Vaals, November 2022

Voorzitter: H.W. van Hoey

Secretaris: T.S.W. Lousberg

Penningmeester: V. Debets